Nastavení e-mailového klienta

Pokud nechcete přistupovat na e-mail skrze webový klient a dáváte přednost poštovní aplikaci, pak níže je uvedeno přesné nastavení a příklady.

Doporučené nastavení:

IMAP server (Příchozí pošta):
mail.elektro-kt.cz portem 143, zabezpečení STARTTLS, heslo a zabezpečený přenos

SMTP server s autentizací (Odchozí pošta):
mail.elektro-kt.cz na portu 465, zabezpečení SSL/TLS, heslo a zabezpečený přenos

Ostatní možnosti:

POP server (Příchozí pošta):
mail.elektro-kt.cz s portem 110, zabezpečení STARTTLS, heslo a zabezpečený přenos

SMTP server bez autentizace (Odchozí pošta):
mail.elektro-kt.cz na portu 25, zabezpečení žádné, bez autentizace

Příklad nastavení poštovního klienta Thunderbird